Cần giúp Có ai biết 1 vỏ bình gas xám loại 13,6 kg giá bao nhiêu không ạ