Bảo Lâm Combo 4 Bi 5Ct Võ Tòng

võ khắc khương

Active Member
4 bi võ tòng như hình
Giá 600k
Em khương bảo lâm 09623.15078
 

Ảnh đính kèm

 • EC207B87-06E2-4156-81F4-DBFFA058577D.jpeg
  EC207B87-06E2-4156-81F4-DBFFA058577D.jpeg
  149.4 KB · Đọc: 127
 • B9635345-A486-4972-8C35-273746DA8746.jpeg
  B9635345-A486-4972-8C35-273746DA8746.jpeg
  142.8 KB · Đọc: 35
 • 407D7CDE-15A6-483B-A086-7468E6517218.jpeg
  407D7CDE-15A6-483B-A086-7468E6517218.jpeg
  139.4 KB · Đọc: 38
 • 0032C002-A81E-401F-9B8F-874C0461CD22.jpeg
  0032C002-A81E-401F-9B8F-874C0461CD22.jpeg
  139.4 KB · Đọc: 38
 • A07B01F6-3A0F-4DB6-A2D0-509F566B376A.jpeg
  A07B01F6-3A0F-4DB6-A2D0-509F566B376A.jpeg
  58.4 KB · Đọc: 35