Bảo Lộc Cuc Gach

Ip4 ngoại hình leng keng 98% .
Màn hình lâu lâu bị nhảy , đổi màu .
( do cáp màn )
Cảm ứng bình thường ko loạn liệt
350k