Đà Lạt Cung Cấp Lắp Đặt Máy Nén Lạnh Teucumseh

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚC HẢI
Địa Chỉ : 54/5D Ấp Tiền Lân 1 , Xã Bà Điểm , Huyện Hóc Môn , TP HCM
Điện Thoại : 0909 476 919 Ms Thoa
Hotline : 0909416919
Email : [email protected]
Website : www. phuchai.vn www.kholanhthuysan.org www.kholanhnongsan.net
www.chillerphuchai.com
Nhà phân phối máy nén lạnh các hang Tecumseh , Copeland , Danfoss , Maneurop , Trane , Hitachi , Daikin , Kulthorn , LG , Bitzer v.v……. cho điều hòa , kho lạnh , chiller .v.v.
I/ Máy nén lạnh xoắn ốc Copeland ZR sử dụng cho chiller , điều hòa.
Máy nén ZR22K3-PFJ 522 công suất 1,83 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR22K3E-PFJ 522 công suất 1,83 Hp , gas R407C,R134A, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR24K3-PFJ 522 công suất 2 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR24K3E-PFJ 522 công suất 2 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR26K3-PFJ 522 công suất 2,16 Hp , gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR26K3E-PFJ 522 công suất 2,16 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR28K3-PFJ 522 công suất 2,33 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR28K3E-PFJ 522 công suất 2,33 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR30K3-PFJ 522 công suất 2,5Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR30K3E-PFJ 522 công suất 2,5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR34K3-PFJ 522 công suất 2,75Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR34K3E-PFJ 522 công suất 2,75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR36K3-PFJ 522 công suất 3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR36K3E-PFJ 522 công suất 3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR40K3-PFJ 522 công suất 3.3 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR40K3E-PFJ 522 công suất 3.3 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR42K3-PFJ 522 công suất 3,5 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR42K3E-PFJ 522 công suất 3.5 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR45K3-PFJ 522 công suất 3,75 Hp , gas R22, 220V/1P/50Hz
Máy nén ZR45K3E-PFJ 522 công suất 3.75 Hp , gas R407,R134, 220V/1P/50Hz

Máy nén ZR45K3-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR45K3-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR45K3E-TFD 522 công suất 3.75 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR48KC-TFD 522 công suất 4 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR48KCE-TFD 522 công suất 4 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR54KC-TFD 522 công suất 4,5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR54KCE-TFD 522 công suất 4,5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR57KC-TFD 522 công suất 4,75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR57KCE-TFD 522 công suất 4.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KC-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KCE-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KC-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR61KCE-TFD 522 công suất 5 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR68KC-TFD 522 công suất 5.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR68KCE-TFD 522 công suất 5.75 Hp , gas R407 ,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR72KC-TFD 522 công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR72KCE-TFD 522 công suất 6 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR81KC-TFD 522 công suất 6.75 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR81KCE-TFD 522 công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR81KCE-TFD 522 công suất 6.75Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR84KC-TFD 522 công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR84KCE-TFD 522 công suất 7Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR94KCE-TFD 522 công suất 8 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR94KCE-TFD 522 công suất 8Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR108KCE-TFD 522 công suất 9 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR108KCE-TFD 522 công suất 9Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR125KCE-TFD 522 công suất 10 Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR125KCE-TFD 522 công suất 10Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR144KC-TFD 522 công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR14KCE-TFD 522 công suất 12Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR160KC-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR160KCE-TFD 550 công suất 13Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR190KC-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR190KCE-TFD 550 công suất 16Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR250KC-TWD 522 công suất 20 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR250KCE-TFD 522 công suất 20Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR310KC-TFD 522 công suất 25 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR310KCE-TFD 522 công suất 25Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR380KC-TFD 522 công suất 30Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZR380KCE-TFD 522 công suất 30Hp , gas R407,R134,380V/3P/50Hz-60Hz

II/ MÁY NÉN LẠNH COPELAND ZB DÙNG CHO KHO MÁT, CHILLER.
Máy nén ZB15KC-PFJ 558 công suất 2Hp , gas R22,220V/3P/50Hz
Máy nén ZB15KC-TFD 558 công suất 2Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB19KC-TFD 558 công suất 2.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB21KC-TFD 558 công suất 3Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB26KC-TFD 558 công suất 3.5Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB30KC-TFD 558 công suất 4Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB38KC-TFD 558 công suất 5 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB38KCE-TFD 558 công suất 5 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB45KC-TFD 558 công suất 6 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB45KCE-TFD 558 công suất 6 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB48KC-TFD 558 công suất 7 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB48KCE-TFD 558 công suất 7 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB58KC-TFD 550 công suất 8 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB58KCE-TFD 550 công suất 8 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB66KC-TFD 550 công suất 9 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB66KCE-TFD 550 công suất 9 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB76KC-TFD 550 công suất 10 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB76KCE-TFD 550 công suất 10 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB88KC-TFD 550 công suất 12 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB88KCE-TFD 550 công suất 12 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz

Máy nén ZB95KC-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB95KCE-TFD 550 công suất 13 Hp , gas R404,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB114KC-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R22,380V/3P/50Hz-60Hz
Máy nén ZB114KCE-TFD 550 công suất 15 Hp , gas R404 ,380V/3P/50Hz-60Hz

III/ Máy nén lạnh Piston kín cho điều hòa, kho lạnh
Máy nén CR18KQ-PFZ-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz
.
Máy nén CR18KQ-TFD-240BN công suất 1,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR22K6M PF1-171 công suất 1,8 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR24K6M PFZ-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR24KQ - PFZ - 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR24KQ - TFD - 240BN công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz
Máy nén CR24K6M TFD-101 công suất 2 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz
.
Máy nén CR30K6M PF1-111công suất 2 ,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR30K6M TFM-101công suất 2,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR34K6M TFD-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR34K6M PFZ-101công suất 2,75 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén lạnh CR37K6M TFD-101công suất 3 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR37K6M PFZ-101 công suất 3 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR42K6M-TFM-101 công suất 2 ,75 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR42K6M-PFZ-101 công suất 3,5 Hp, Gas R22, 220V/1P/50Hz .
Máy nén CR47KQM TFD-201 , CR47KQ-TFD-240BN công suất 4 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CR53KQM TFD 201 , CR53KQ - TFD - 280BM , CR53KQ - TFD - 240BN công suất 4,5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz
.
Máy nén CR62KQM TFD-202 , công suất 5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .
Máy nén CRNQ - 0500 - TFD – 522 công suất 5 Hp, Gas R22, 380V/3P/50Hz .


IV/Máy nén lạnh ZX thay cho cụm Emerson
Máy nén ZX15KCE TFD 524 công
suất 2 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX21KCE TFD 524 công suất 3 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz
.
Máy nén ZX30KCE TFD 524 công suất 4 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX38KCE TFD 524 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX45KCE TFD 524 công suất 6 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZX51KCE TFD 524 công suất 7.5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZXI14KCE TFD 647 công suất 4 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZXI15KCE TFD 647 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz .
Máy nén ZXI21KCE TFD 557 công suất 5 Hp, Gas R22,R404A, 380V/3P/50Hz
.
V/Máy nén lạnh Pistonkin Kulthorn
Máy nén AE4474EK công suất ½ Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AE 2416ZK-SR công suất ½ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén AE 2428ZK-SR công suất ¾ Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén WJ5510EK công suất 1 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AE 2428ZK-SR công suất 1 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén WJ5516EK công suất 1 .5 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén WJ 2455ZK-P công suất 1,5 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén AW5522EK công suất 2 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AW 2464ZK công suất 2 Hp , gas R404A , 220v/1p/50Hz
Máy nén AW5532EK công suất 3 Hp , gas R22, 220v/1p/50Hz
Máy nén AW5535-E9 công suất 3 Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz
Máy nén LA5612EXG công suất 3 Hp , gas R22, 380v/3p/50Hz
MÁY NÉN LẠNH DAIKIN
Daikin JT95GABV1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 220V/1P/50Hz.
Daikin JT95GABY1L công suất 3 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin JT125B công suất 4 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin JT160B công suất 5 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin JT212D công suất 7 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

Daikin JT300D công suất 10 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.
Daikin JT335D công suất 12 Hp, Gas R22, nguồn 380V/3P/50Hz.

MÁY NÉN LẠNH Danfoss
Danfoss SM84 công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Danfoss SM90 công suất 7.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM100 công suất 8.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM110 công suất 9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM115 công suất 9.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM120 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM125 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM148 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM160 công suất 13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM161 công suất 13 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM175 công suất 15 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SM185 công suất 15 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SY240 công suất 20 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SY300 công suất 25 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Danfoss SY 380 công suất 30 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

MÁY NÉN LẠNH MANEUROP
Maneurop MT28 công suất 2.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ28 công suất 2.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT30 công suất 2.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ30 công suất 2.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT36 công suất 3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ36 công suất 3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT40 công suất 3.3 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Mneurop MTZ40 công suất 3.3 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MT50 công suất 4Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ50 công suất 4 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT56 công suất 4.5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ56 công suất 4.5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT64 công suất 5 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ64 công suất 5 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT72 công suất 6 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ72 công suất 6 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT80 công suất 7 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ80 công suất 7 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT100 công suất 9 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ100 công suất 9 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT125 công suất 10 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ125 công suất 10 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT144 công suất 12 Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz

Maneurop MTZ144 công suất 12 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MT160 công suất 13Hp Gas R22 nguồn điện 380V/3P/50Hz
Maneurop MTZ160 công suất 13 Hp Gas R404A nguồn điện 380V/3P/50Hz