Toàn Quốc Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Đại Lý Tàu Biển - Học Online

MỞ LỚP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Liên hệ: Quản lý lớp Ms Thanh 0902 86 86 84

*** Dành cho: Cá nhân, công ty có nhu cầu kinh doanh dich vụ đại lý cho các hãng tàu, nhân danh chủ tàu thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ cần thiết tại Việt Nam.
*** Chứng chỉ Đại lý tàu biển là giấy tờ cần thiết để hành nghề đại lý tàu biển theo Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 và Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
*** Điều 242 Bộ luật hàng hải 2015 - Điều 12 Nghị định 160/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 3 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP) quy định: Nhân viên đại lý tàu biển phải là công dân Việt Nam và có chứng chỉ chuyên môn về đại lý tàu biển
----------------------------------------------------------------------------​
  • Thời gian học: cuối tuần
  • Thời lượng: 45 tiết
  • Chương trình học: Theo quy định số 924/QĐ-CHHVN của Cục Hàng Hải Việt Nam
  • Hình thức: online
  • Chứng chỉ: Trường Cao đẳng Duyên hải cấp chứng chỉ có giá trị pháp lý trên toàn quốc
  • Nội dung đào tạo: Theo quy định số 924/QĐ-CHHVN của Cục Hàng Hải Việt Nam
  • Phần 1: Bao gồm các kiến thức về pháp luật hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch và các điều ước quốc tế có liên quan
  • Phần 2: Chuyên sâu về nghiệp vụ đại lý tàu biển
  • Phần 3: Tiếng anh chuyên ngành

859330