Bảo Lộc Dạy Đàn Tranh

Mở lớp dạy đàn tranh theo nhóm và kèm từng học viên từ lớp vở lòng( 6 tuổi) đến nâng cao chuyên nghiệp biểu diển . Có lớp dành cho các em thanh thiếu niên hàm mê đàn dân tộc.( Kèm riêng) . phụ huynh và các bạn có như cầu cho con em mình học xin liên hệ với cô qua phone hoac đến nhà ! CÔ Minh Nguyệt.
 

Yến Yến BL

New Member
Mở lớp dạy đàn tranh theo nhóm và kèm từng học viên từ lớp vở lòng( 6 tuổi) đến nâng cao chuyên nghiệp biểu diển . Có lớp dành cho các em thanh thiếu niên hàm mê đàn dân tộc.( Kèm riêng) . phụ huynh và các bạn có như cầu cho con em mình học xin liên hệ với cô qua phone hoac đến nhà ! CÔ Minh Nguyệt.
Cô có thể cho địa chỉ liên hệ hoặc số phone được không cô ah