Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Số điện thoại liên hệ

0907723900

Báo cáo tài chính là hoạt động phát sinh thường niên của một doanh nghiệp vào cuối mỗi năm tài chính. Các doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp BCTC vào đúng thời gian quy định

Vậy BCTC là gì?

Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định gì về BCTC?

dịch vụ báo cáo tài chính tphcm Dịch vụ báo cáo tài chính tphcm​

1. Báo cáo tài chính và mục đích của BCTC

BCTC là một hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của một đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu và quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, phản ánh rõ tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một niên độ là một năm

Mục đích của BCTC​

BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

 1. Tài sản;
 2. Nợ phải trả;
 3. Vốn chủ sở hữu;
 4. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 5. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 6. Các luồng tiền.
Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp BCTC để cơ quan quản lý nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp một cách chính xác nhất

Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. BCTC năm phải lập theo dạng đầy đủ.
https://dvketoantphcm.com/bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep/

2. Bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

BCTCh cuối năm sẽ gồm các bộ hồ sơ sau:

♥ Bộ tờ khai quyết toán thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
♥ Bộ báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toánMẫu số B 01 – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B 02 – DN
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệMẫu số B 03 – DN
– Bản thuyết minh BCTC ( đính kèm)Mẫu số B 09 – DN
BCTC PHẢI ĐƯỢC LẬP TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

Nếu Doanh nghiệp thuộc trường hợp không hoạt động liên tục thì phải sử dụng mẫu riêng

Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm 2 Dịch vụ báo cáo tài chính trọn gói tphcm

3. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước​

Thời hạn nộp BCTC quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Thời hạn nộp BCTC năm:

– Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b. Đối với các loại doanh nghiệp khác​

 1. a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;
 2. b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.
Trên đây là một số thông tin cơ bản về lập và nộp BCTC năm . Để được tư vấn cụ thể và đăng ký sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi hãy liên hệ ngay : 0904 91 07 91 để được giải đáp

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI ĐÃ BAO GỒM BTBC NĂM TẠI ĐÂY

DỊCH VỤ KẾ TOÁN MAI THANH
Địa chỉ: 113/8/9 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM
VP: Số 8, Đường 155, Bình Mỹ, TPHCM
Liên hệ: 0904 91 07 91
Email: [email protected]

Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại fanpage
 

Ảnh đính kèm

 • dich vu bao cao tai chinh tphcm (1).gif
  dich vu bao cao tai chinh tphcm (1).gif
  81.8 KB · Đọc: 51
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái