Bảo Lộc Dịch Vụ Hút Hầm Vệ Sinh Tại Bảo Lộc.

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.
 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0918810430 gặp A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.
 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0918810430 gặp A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.
 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0918810430 gặp A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.
 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0918810430 gặp A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.
 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0918810430 gặp A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.
 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0918810430 gặp A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.

 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT:
0968282202- 0972.282.202 A.Vinh.
 

Vinhthao

Well-Known Member
Chuyên : + Hút hầm cầu.

 • Thông cầu cống nghẹt.
 • Nạo vét hố gas.
 • xử lý chống hôi.
 • lắp đặt đường ống thoát nước.
tại khu vực: Thành phố Bảo Lộc, Di Linh.

Dịch vụ hút hầm cầu với giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm..
Có nhận hợp đồng định kỳ cho các doanh nghiệp, trường học.
ĐT liên hệ :
0968282202- 0972.282.202(A Vinh)