Di Linh Đổi Cpu G2020 Bù Trừ

Mình có 1 cpu g2020. Cần đổi cpu socket 1155 đời cao hơn. Ai có nhu cầu liên hệ cho giá bù trừ hợp lý
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái