Bảo Lộc Đổi Gà Tre Trống Lấy Tre Mái

Có con trống tre muốn đổi lấy 2 mái .gà hơn năm.gà rin.lh 0792398779.
 

Ảnh đính kèm

  • A26E9B21-74AB-4A72-A972-6AB077E1C365.jpeg
    A26E9B21-74AB-4A72-A972-6AB077E1C365.jpeg
    215.8 KB · Đọc: 1,434
  • 9156DF91-FF85-425A-A782-46380BB3F76D.jpeg
    9156DF91-FF85-425A-A782-46380BB3F76D.jpeg
    200.6 KB · Đọc: 104
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái