Bảo Lộc E Cần Tẩy Nốt Ruồi

Ở bảo lộc cả nhà có biết chỗ nào tẩy nốt ruồi hiệu quả mà giá cả phải chăng chỉ giùm e với ạ.
CẢM ƠN CẢ NHÀ TRƯỚC Ạ.