Bảo Lộc E Tìm Mua Vài Tấm Gỗ Thông 1Cm Mặt 12Cm,bào 4 Mặt.