Bảo Lâm Gà Bán

Còn 2 gà điều 1k8 trạng đá 1k9
Xám 1k9 trạng đá 2kg
Gà bổn bang tốt. Anh em nào hợp mang gà tới xổ đc bắt. Giá 1tr có fix cho ae muốn chơi.
Gà tốt ko bán rẻ đc. Cảm ơn ae quan tâm
received_382384805702088.jpeg
20190324_063002.jpg