Bảo Lâm Gà Lông

Gà nọc k đổ nữa chia lại. Gà trạng hơi nhỏ nhưng dòng xài cựa nghiệt. 5x k fix nữa ạ. Tay cực tốt 758664
758665
758666