Bảo Lộc Gà Tre Tơ 200k

1 bầy mất hết còn lại 1 con chán bán bỏ 200k cho ae về dú đá.hiện 1kg trạng khoang 1kg4 gà bổn bang đàng hoàng nen ae yên tâm.ai cán lh sdt trên vì it onl thank ae đã xem bài
B789FBBE-FA8F-4AD9-B60A-EDCA71D732F1.jpeg
7135D8F4-9023-4FEF-940F-A2A6DE7F706B.jpeg
423AE12C-4D24-4067-9621-517B2CE5979F.jpeg
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái