Bảo Lộc Giò Bê( Me Bê) Nghệ An

BotSanDay

Active Member
Sang tuần mình có người thân vào. Mình gom giò bê vào để ăn. Ai muốn ăn giò bê( me bê) Nghệ An báo mình nhé.
Có các loại giá như sau:
Loại 170k/1kg: Giò ba chỉ
Loại 180k/1kg: Giò ba chỉ
Loại 220k/1kg: Bắp
Loại 310k/1kg: Bê nguyên