Bảo Lộc Hạt Nêm Xương Hầm Hàng Việt Nam

Mai Van Lam

Member
Hạt nêm xương hầm hàng việt nam đã về !!
Hãy alo cho mình để được giao hàng sớm nhất
,Thùng 500gr:20 gói tặng 2 tô sứ
Thùng 1kg:12gói tặng 2 tô hoặc 3 dĩa sứ lớn
Thùng 3 kg:4 gói tặng 2 tô sứ
Thùng 5kg :3 gói tặng 2tô sứ
Thùng 10kg:2 gói tặng 2 tô sứ
 

Attachments