TP HCM Hàm Networkday Trong Excel Là Gì?

Số điện thoại liên hệ

0395904610

Hàm NETWORKDAYS trong Excel là hàm dùng để tính toán tổng số ngày làm việc của nhân viên trong một thời điểm cụ thể một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, hàm NETWORKDAY giúp tính toán số ngày dựa trên dữ liệu không bao gồm các ngày cuối tuần và các ngày lễ được chỉ định.
Công thức hàm NETWORKDAY
=NETWORKDAYS(start_day; end_day; holidays)
Trong đó:
  • start_day là ngày bắt đầu bạn muốn sử dụng để tính ngày làm việc, là tham số bắt buộc trong hàm.
  • end_day là ngày kết thúc mà bạn muốn sử dụng để tính ngày làm việc và là tham số bắt buộc trong hàm.
  • [holidays] là một hoặc các ngày thể hiện các ngày lễ được loại trừ khỏi lịch làm việc
 

Ảnh đính kèm

  • 7978682_80d3961851179443142438d46f1f7550.png
    7978682_80d3961851179443142438d46f1f7550.png
    20.5 KB · Đọc: 107
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái