Di Linh His R9 270 2gb/ddr5 2tr

Leedolki

Active Member
His r9 270 2gb/ddr5 2tr. Bảo hành 1 tháng.
 

Ảnh đính kèm

  • IMG_0311.JPG
    IMG_0311.JPG
    150.9 KB · Đọc: 14
  • IMG_0312.JPG
    IMG_0312.JPG
    161.6 KB · Đọc: 8