Bảo Lộc Hoạ Mi Vip Bảo Lộc

10 chai bạn ah.
Ông này để giá trên trời. Khỏi hỏi mắc công bị sock.
Đ m may ko co tiền thi đừng có hỏi giá . Hỏi giá xong thì chê lên chê xuống . Giá cao thì kêu giá cat co . Giá thấp thi kêu chim ga . Đ m may ko mua thì đừng có sua nhiêu .
 

Anh Ba Khía

Active Member
nói hay đấy hoàng đục 147 ơi .tài sản có vài trăm ngàn mà cứ đòi mua chim đẹp