Đà Lạt Học Lái B2

Hoanghung1304

New Member
Mình có nộp hồ sơ học lái tại Thiên Phúc Đức (B2).
Đã nộp được 1 tháng rồi.
Nay vì di chuyển nơi công tác, cần nhượng lại cho bạn nào cần học.
Học phí đã đóng 7.5 triệu.
Bạn nào học thì đưa lại mình 7tr là ok!