Bảo Lộc In & Quảng Cáo Hoàng Hà, 0937 860 483

Huyen Anh

Member
CAM KẾT GIÁ LUÔN RẺ NHẤT - CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO NHÂT
(Chữ Tín Tạo Nên Thương Hiệu của Chúng tôi)

C
húng tôichuyênTHIẾT KẾ - THI CÔNG - QUẢNG CÁO
HỘP ĐÈN - BẢNG HIỆU - ALU CHỮ NỔI

1. In Kỹ Thuật Số Khổ Lớn :Giá chỉ từ 25.000đ - 30.000đ/m2

(In Bạt - Máy Mới 100% - Công nghệ tiến tiến)
2. In Decal - Tem nhãn: 50.000-60.000đ/m2
Bế cộng thêm 20.000đ/m2
(Máy 1.6 m - Mới 100% - Công nghệ tiến tiến nhất hiện nay).
3. In Cardvist:
 • 05 Hộp: 30.000 đ/hộp = 150.000đ/5Hộp
 • 10 Hộp: 20.000 đ/Hộp = 200.000đ/10 Hộp
 • 20 Hộp: 17.000 đ/ Hộp = 340.000 đ/20 Hộp
 • 50 Hộp :12.000 đ/Hộp = 600.000đ/50 Hộp
4. In Túi xốp bao bì:
 • Túi Shop quần áo thời trang: 40.000 đ/kg
 • Túi ươm cây: 12.000 đ/kg
....
5. In áo
 • Áo trơn: 25-40.000 đ/cái
 • In áo (Nhiều màu)
 • Dưới 10 cái: 15.000 đ/cái
 • Trên 10 cái: 8.0000 đ/cái
Số lượng càng nhiều càng giảm
6. In & Photocopy lazer
* Khổ A4:

- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 200 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 800 đ/tờ
* Khổ A3:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 400 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 300 - 360 đ/tờ)
- Nhiều màu:1.500 đ/tờ
* Khổ A2:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 3.000 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 10.000 đ/tờ
* Khổ A1:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 7.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 20.000 đ/tờ
* Khổ A0:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 10.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 40.000 đ/tờ
7. Khắc dấu:
 • Dấu tên: 50.000 đ/con
 • Dấu MST: 120.000 đ/con
8. In & gia công siêu tốc các loại thiệp cưới (In nổi, in nhũ, ép kim ...)
 • Loại thường: Dưới 1.000 đ/bộ
 • Loại Tốt (bao đẹp): 1.800 - 2.200 đ/bộ (Nhiều cặp đôi lựa chọn)
 • Loại cao cấp Siêu đẹp (Khắc lazer - in nổi): 2.500 - 10.000đ/bộ
Chuyên nhận gia công, cung cấp phôi thiệp cưới cho các Nhà đám, Tiệm In ...
9. Hóa đơn - Biên Nhận - Phiếu thu - Phiếu chi ...
* Loại 1 liên:

 • Khổ A5: 8.000 - 10.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 18.000-20.000 đ/cuốn
* Loại 2 Liên:
 • Khổ A5: 15.000 - 18.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 32.000-38.000 đ/cuốn

NHẬN GIA CÔNG THIỆP CƯỚI CHO CÁC NHÀ ĐÁM – TIỆM IN LẤY LIỀN
Và nhiều dịch vụ khác ........
ĐT/ZALO: 0937 860 483, ĐC: 438 Trần Phú - Bảo Lộc - Lâm Đồng
 
Last edited:

Sula

Member
CAM KẾT GIÁ LUÔN RẺ NHẤT - CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO NHÂT
(Chữ Tín Tạo Nên Thương Hiệu của Chúng tôi)

C
húng tôichuyênTHIẾT KẾ - THI CÔNG - QUẢNG CÁO
HỘP ĐÈN - BẢNG HIỆU - ALU CHỮ NỔI

1. In Kỹ Thuật Số Khổ Lớn :Giá chỉ từ 25.000đ - 30.000đ/m2

(In Bạt - Máy Mới 100% - Công nghệ tiến tiến)
2. In Decal - Tem nhãn: 50.000-60.000đ/m2
Bế cộng thêm 20.000đ/m2
(Máy 1.6 m - Mới 100% - Công nghệ tiến tiến nhất hiện nay).
3. In Cardvist:
- 05 Hộp: 30.000 đ/hộp = 150.000đ/5Hộp
- 10 Hộp: 20.000 đ/Hộp = 200.000đ/10 Hộp
- 20 Hộp: 17.000 đ/ Hộp = 340.000 đ/20 Hộp
- 50 Hộp :12.000 đ/Hộp = 600.000đ/50 Hộp
4. In Túi xốp bao bì:
- Túi Shop quần áo thời trang: 40.000 đ/kg
- Túi ươm cây: 12.000 đ/kg
....
5. In áo
- Áo trơn: 25-40.000 đ/cái
- In áo (Nhiều màu)
+ Dưới 10 cái: 15.000 đ/cái
+ Trên 10 cái: 8.0000 đ/cái
Số lượng càng nhiều càng giảm
6. In & Photocopy lazer
* Khổ A4:

- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 200 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 800 đ/tờ
* Khổ A3:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 400 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 300 - 360 đ/tờ)
- Nhiều màu:1.500 đ/tờ
* Khổ A2:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 3.000 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 10.000 đ/tờ
* Khổ A1:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 7.000 đ/tờ
- Nhiều màu: 20.000 đ/tờ
* Khổ A0:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 10.000 đ/tờ
- Nhiều màu: 40.000 đ/tờ
7. Khắc dấu:
- Dấu tên: 50.000 đ/con
- Dấu MST: 120.000 đ/con
8. In & gia công siêu tốc các loại thiệp cưới (In nổi, in nhũ, ép kim ...)
- Loại thường: Dưới 1.000 đ/bộ
- Loại Tốt (bao đẹp): 1.800 - 2.200 đ/bộ (Nhiều cặp đôi lựa chọn)
- Loại cao cấp Siêu đẹp (Khắc lazer - in nổi): 2.500 - 10.000đ/bộ
Chuyên nhận gia công, cung cấp phôi thiệp cưới cho các Nhà đám, Tiệm In ...
9. Hóa đơn - Biên Nhận - Phiếu thu - Phiếu chi ...
* Loại 1 liên:

- Khổ A5: 8.000 - 10.000 đ/cuốn
- Khổ A4: 18.000-20.000 đ/cuốn
* Loại 2 Liên:
- Khổ A5: 15.000 - 18.000 đ/cuốn
- Khổ A4: 32.000-38.000 đ/cuốn

NHẬN GIA CÔNG THIỆP CƯỚI CHO CÁC NHÀ ĐÁM – TIỆM IN LẤY LIỀN
Và nhiều dịch vụ khác ........
Có in hũ nhựa k ạ
 
CAM KẾT GIÁ LUÔN RẺ NHẤT - CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO NHÂT
(Chữ Tín Tạo Nên Thương Hiệu của Chúng tôi)

C
húng tôichuyênTHIẾT KẾ - THI CÔNG - QUẢNG CÁO
HỘP ĐÈN - BẢNG HIỆU - ALU CHỮ NỔI

1. In Kỹ Thuật Số Khổ Lớn :Giá chỉ từ 25.000đ - 30.000đ/m2

(In Bạt - Máy Mới 100% - Công nghệ tiến tiến)
2. In Decal - Tem nhãn: 50.000-60.000đ/m2
Bế cộng thêm 20.000đ/m2
(Máy 1.6 m - Mới 100% - Công nghệ tiến tiến nhất hiện nay).
3. In Cardvist:
 • 05 Hộp: 30.000 đ/hộp = 150.000đ/5Hộp
 • 10 Hộp: 20.000 đ/Hộp = 200.000đ/10 Hộp
 • 20 Hộp: 17.000 đ/ Hộp = 340.000 đ/20 Hộp
 • 50 Hộp :12.000 đ/Hộp = 600.000đ/50 Hộp
4. In Túi xốp bao bì:
 • Túi Shop quần áo thời trang: 40.000 đ/kg
 • Túi ươm cây: 12.000 đ/kg
....
5. In áo
 • Áo trơn: 25-40.000 đ/cái
 • In áo (Nhiều màu)
 • Dưới 10 cái: 15.000 đ/cái
 • Trên 10 cái: 8.0000 đ/cái
Số lượng càng nhiều càng giảm
6. In & Photocopy lazer
* Khổ A4:

- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 200 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 800 đ/tờ
* Khổ A3:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 400 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 300 - 360 đ/tờ)
- Nhiều màu:1.500 đ/tờ
* Khổ A2:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 3.000 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 10.000 đ/tờ
* Khổ A1:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 7.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 20.000 đ/tờ
* Khổ A0:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 10.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 40.000 đ/tờ
7. Khắc dấu:
 • Dấu tên: 50.000 đ/con
 • Dấu MST: 120.000 đ/con
8. In & gia công siêu tốc các loại thiệp cưới (In nổi, in nhũ, ép kim ...)
 • Loại thường: Dưới 1.000 đ/bộ
 • Loại Tốt (bao đẹp): 1.800 - 2.200 đ/bộ (Nhiều cặp đôi lựa chọn)
 • Loại cao cấp Siêu đẹp (Khắc lazer - in nổi): 2.500 - 10.000đ/bộ
Chuyên nhận gia công, cung cấp phôi thiệp cưới cho các Nhà đám, Tiệm In ...
9. Hóa đơn - Biên Nhận - Phiếu thu - Phiếu chi ...
* Loại 1 liên:

 • Khổ A5: 8.000 - 10.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 18.000-20.000 đ/cuốn
* Loại 2 Liên:
 • Khổ A5: 15.000 - 18.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 32.000-38.000 đ/cuốn

NHẬN GIA CÔNG THIỆP CƯỚI CHO CÁC NHÀ ĐÁM – TIỆM IN LẤY LIỀN
Và nhiều dịch vụ khác ........
Bên đó có in bao bì đóng gói cà phê không ạ , loại 250gr và loại 500gr
 

Tuanha173

New Member
COMBO quà tặng bạn gái cực ý nghĩa
“ Đôi khi món quà có giá trị nhất được gửi tặng theo cái cách mà bạn không bao giờ có thể ngờ đến. “ – S.Young

Vào những dịp cuối năm, lễ tết, các mùa Valentine, Quốc tế phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam, Sinh nhật,… thì một món quà dành tặng cho người thân yêu sẽ là một điều bất ngờ, ý nghĩa có thể khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn, vừa là để hâm nóng tình cảm đôi lứa.
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái