Bảo Lộc In & Quảng Cáo Hoàng Hà, 0937 860 483

Huyen Anh

Member
CAM KẾT GIÁ LUÔN RẺ NHẤT - CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO NHÂT
(Chữ Tín Tạo Nên Thương Hiệu của Chúng tôi)

C
húng tôichuyênTHIẾT KẾ - THI CÔNG - QUẢNG CÁO
HỘP ĐÈN - BẢNG HIỆU - ALU CHỮ NỔI

1. In Kỹ Thuật Số Khổ Lớn :Giá chỉ từ 25.000đ - 30.000đ/m2

(In Bạt - Máy Mới 100% - Công nghệ tiến tiến)
2. In Decal - Tem nhãn: 50.000-60.000đ/m2
Bế cộng thêm 20.000đ/m2
(Máy 1.6 m - Mới 100% - Công nghệ tiến tiến nhất hiện nay).
3. In Cardvist:
 • 05 Hộp: 30.000 đ/hộp = 150.000đ/5Hộp
 • 10 Hộp: 20.000 đ/Hộp = 200.000đ/10 Hộp
 • 20 Hộp: 17.000 đ/ Hộp = 340.000 đ/20 Hộp
 • 50 Hộp :12.000 đ/Hộp = 600.000đ/50 Hộp
4. In Túi xốp bao bì:
 • Túi Shop quần áo thời trang: 40.000 đ/kg
 • Túi ươm cây: 12.000 đ/kg
....
5. In áo
 • Áo trơn: 25-40.000 đ/cái
 • In áo (Nhiều màu)
 • Dưới 10 cái: 15.000 đ/cái
 • Trên 10 cái: 8.0000 đ/cái
Số lượng càng nhiều càng giảm
6. In & Photocopy lazer
* Khổ A4:

- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 200 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 800 đ/tờ
* Khổ A3:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 400 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 300 - 360 đ/tờ)
- Nhiều màu:1.500 đ/tờ
* Khổ A2:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 3.000 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 10.000 đ/tờ
* Khổ A1:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 7.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 20.000 đ/tờ
* Khổ A0:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 10.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 40.000 đ/tờ
7. Khắc dấu:
 • Dấu tên: 50.000 đ/con
 • Dấu MST: 120.000 đ/con
8. In & gia công siêu tốc các loại thiệp cưới (In nổi, in nhũ, ép kim ...)
 • Loại thường: Dưới 1.000 đ/bộ
 • Loại Tốt (bao đẹp): 1.800 - 2.200 đ/bộ (Nhiều cặp đôi lựa chọn)
 • Loại cao cấp Siêu đẹp (Khắc lazer - in nổi): 2.500 - 10.000đ/bộ
Chuyên nhận gia công, cung cấp phôi thiệp cưới cho các Nhà đám, Tiệm In ...
9. Hóa đơn - Biên Nhận - Phiếu thu - Phiếu chi ...
* Loại 1 liên:

 • Khổ A5: 8.000 - 10.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 18.000-20.000 đ/cuốn
* Loại 2 Liên:
 • Khổ A5: 15.000 - 18.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 32.000-38.000 đ/cuốn

NHẬN GIA CÔNG THIỆP CƯỚI CHO CÁC NHÀ ĐÁM – TIỆM IN LẤY LIỀN
Và nhiều dịch vụ khác ........
ĐT/ZALO: 0937 860 483, ĐC: 438 Trần Phú - Bảo Lộc - Lâm Đồng
 
Last edited:

Sula

Member
CAM KẾT GIÁ LUÔN RẺ NHẤT - CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO NHÂT
(Chữ Tín Tạo Nên Thương Hiệu của Chúng tôi)

C
húng tôichuyênTHIẾT KẾ - THI CÔNG - QUẢNG CÁO
HỘP ĐÈN - BẢNG HIỆU - ALU CHỮ NỔI

1. In Kỹ Thuật Số Khổ Lớn :Giá chỉ từ 25.000đ - 30.000đ/m2

(In Bạt - Máy Mới 100% - Công nghệ tiến tiến)
2. In Decal - Tem nhãn: 50.000-60.000đ/m2
Bế cộng thêm 20.000đ/m2
(Máy 1.6 m - Mới 100% - Công nghệ tiến tiến nhất hiện nay).
3. In Cardvist:
- 05 Hộp: 30.000 đ/hộp = 150.000đ/5Hộp
- 10 Hộp: 20.000 đ/Hộp = 200.000đ/10 Hộp
- 20 Hộp: 17.000 đ/ Hộp = 340.000 đ/20 Hộp
- 50 Hộp :12.000 đ/Hộp = 600.000đ/50 Hộp
4. In Túi xốp bao bì:
- Túi Shop quần áo thời trang: 40.000 đ/kg
- Túi ươm cây: 12.000 đ/kg
....
5. In áo
- Áo trơn: 25-40.000 đ/cái
- In áo (Nhiều màu)
+ Dưới 10 cái: 15.000 đ/cái
+ Trên 10 cái: 8.0000 đ/cái
Số lượng càng nhiều càng giảm
6. In & Photocopy lazer
* Khổ A4:

- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 200 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 800 đ/tờ
* Khổ A3:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 400 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 300 - 360 đ/tờ)
- Nhiều màu:1.500 đ/tờ
* Khổ A2:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 3.000 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 10.000 đ/tờ
* Khổ A1:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 7.000 đ/tờ
- Nhiều màu: 20.000 đ/tờ
* Khổ A0:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 10.000 đ/tờ
- Nhiều màu: 40.000 đ/tờ
7. Khắc dấu:
- Dấu tên: 50.000 đ/con
- Dấu MST: 120.000 đ/con
8. In & gia công siêu tốc các loại thiệp cưới (In nổi, in nhũ, ép kim ...)
- Loại thường: Dưới 1.000 đ/bộ
- Loại Tốt (bao đẹp): 1.800 - 2.200 đ/bộ (Nhiều cặp đôi lựa chọn)
- Loại cao cấp Siêu đẹp (Khắc lazer - in nổi): 2.500 - 10.000đ/bộ
Chuyên nhận gia công, cung cấp phôi thiệp cưới cho các Nhà đám, Tiệm In ...
9. Hóa đơn - Biên Nhận - Phiếu thu - Phiếu chi ...
* Loại 1 liên:

- Khổ A5: 8.000 - 10.000 đ/cuốn
- Khổ A4: 18.000-20.000 đ/cuốn
* Loại 2 Liên:
- Khổ A5: 15.000 - 18.000 đ/cuốn
- Khổ A4: 32.000-38.000 đ/cuốn

NHẬN GIA CÔNG THIỆP CƯỚI CHO CÁC NHÀ ĐÁM – TIỆM IN LẤY LIỀN
Và nhiều dịch vụ khác ........
Có in hũ nhựa k ạ
 
CAM KẾT GIÁ LUÔN RẺ NHẤT - CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO NHÂT
(Chữ Tín Tạo Nên Thương Hiệu của Chúng tôi)

C
húng tôichuyênTHIẾT KẾ - THI CÔNG - QUẢNG CÁO
HỘP ĐÈN - BẢNG HIỆU - ALU CHỮ NỔI

1. In Kỹ Thuật Số Khổ Lớn :Giá chỉ từ 25.000đ - 30.000đ/m2

(In Bạt - Máy Mới 100% - Công nghệ tiến tiến)
2. In Decal - Tem nhãn: 50.000-60.000đ/m2
Bế cộng thêm 20.000đ/m2
(Máy 1.6 m - Mới 100% - Công nghệ tiến tiến nhất hiện nay).
3. In Cardvist:
 • 05 Hộp: 30.000 đ/hộp = 150.000đ/5Hộp
 • 10 Hộp: 20.000 đ/Hộp = 200.000đ/10 Hộp
 • 20 Hộp: 17.000 đ/ Hộp = 340.000 đ/20 Hộp
 • 50 Hộp :12.000 đ/Hộp = 600.000đ/50 Hộp
4. In Túi xốp bao bì:
 • Túi Shop quần áo thời trang: 40.000 đ/kg
 • Túi ươm cây: 12.000 đ/kg
....
5. In áo
 • Áo trơn: 25-40.000 đ/cái
 • In áo (Nhiều màu)
 • Dưới 10 cái: 15.000 đ/cái
 • Trên 10 cái: 8.0000 đ/cái
Số lượng càng nhiều càng giảm
6. In & Photocopy lazer
* Khổ A4:

- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 200 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 800 đ/tờ
* Khổ A3:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 400 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 300 - 360 đ/tờ)
- Nhiều màu:1.500 đ/tờ
* Khổ A2:
- Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 3.000 đ/tờ
(Giấy kiện giảm còn 160 - 180 đ/tờ)
- Nhiều màu: 10.000 đ/tờ
* Khổ A1:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 7.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 20.000 đ/tờ
* Khổ A0:
 • Trắng đen 1 hoặc 2 mặt (Giấy thùng): 10.000 đ/tờ
 • Nhiều màu: 40.000 đ/tờ
7. Khắc dấu:
 • Dấu tên: 50.000 đ/con
 • Dấu MST: 120.000 đ/con
8. In & gia công siêu tốc các loại thiệp cưới (In nổi, in nhũ, ép kim ...)
 • Loại thường: Dưới 1.000 đ/bộ
 • Loại Tốt (bao đẹp): 1.800 - 2.200 đ/bộ (Nhiều cặp đôi lựa chọn)
 • Loại cao cấp Siêu đẹp (Khắc lazer - in nổi): 2.500 - 10.000đ/bộ
Chuyên nhận gia công, cung cấp phôi thiệp cưới cho các Nhà đám, Tiệm In ...
9. Hóa đơn - Biên Nhận - Phiếu thu - Phiếu chi ...
* Loại 1 liên:

 • Khổ A5: 8.000 - 10.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 18.000-20.000 đ/cuốn
* Loại 2 Liên:
 • Khổ A5: 15.000 - 18.000 đ/cuốn
 • Khổ A4: 32.000-38.000 đ/cuốn

NHẬN GIA CÔNG THIỆP CƯỚI CHO CÁC NHÀ ĐÁM – TIỆM IN LẤY LIỀN
Và nhiều dịch vụ khác ........
Bên đó có in bao bì đóng gói cà phê không ạ , loại 250gr và loại 500gr