IPhone 3gs 16g

tuanbn

Active Member
cho chút thông tin đi, chất lượng sao, bản W hay L ..., dc thì cho tấm hình ...