Bảo Lộc Karaoke Binh Minh Cần Tuyển Nhân Viên Karaoke

Karaoke Bình Minh cần tuyển nam phụ vụ
Thời gian và lương thoả thuận khi gặp
Liên hệ : 0912226707 ( A Trọng )