Bảo Lộc Karaoke Bình Minh Cần Tuyển Nhân Viên

Karaoke Bình Minh cần tuyển
1 nữ tạp vụ
1 nam phục vụ
Liên hệ 091 2226707 ( a trọng )