Bảo Lộc Karaoke Bình Minh Cần Tuyển Nv

karaoke BINH MINH cần tuyển nữ tạp vụ
yêu cầu : biết nấu cơm
liên hệ : 0912 226 707
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái