Bảo Lộc Khách Sạn Sandals (Đôi Dép)- Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí!

camthotc

Active Member
Khách sạn Sandals (Đôi Dép) cần tuyển nhiều vị trí, làm việc tại trung tâm Thành phố Bảo Lộc.
Chi tiết liên hệ: 0943.701616 hoặc 0943.671616
778384
778384