Toàn Quốc Khoá Học Khai Hải Quan Điện Tử - Học Online

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS/VCIS.

Khóa học dành cho các tổ chức, cá nhân đang công tác, học tập trong lĩnh vực khai hải quan, kinh tế đối ngoại, xuất – nhập khẩu, logistics
- Chương trình đào tạo theo chuẩn VNACCS/VCIS sắp xếp theo chương trình quy định tại Thông tư số 12/TT-BTC ngày 30/01/2015 và sửa đổi bổ sung tại thông tư số 22/TT-BTC ngày 16/04/2019 của Bộ Tài Chính:

Phần 1: Pháp luật về Hải quan.
Phần 2: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
Phần 3: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
Phần 4: Hải quan điện tử và các chương trình phần mềm ứng dụng của ngành Hải quan

  • Đặc biệt: học viên được hướng dẫn thực hành khai hải quan điện tử theo chuẩn VNACCS/VCIS
  • Hướng dẫn và hỗ trợ học viên về thông tin kỳ thi, hồ sơ, hệ thống kiến thức miễn phí cho học viên trước kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan.
  • Khóa học do các chuyên gia của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giảng dạy.
  • Thời gian học: Học Chủ nhật hàng tuần

Quản lý lớp: 0902 86 86 84

955636