Bảo Lộc Khoai Mi Ruột Vàng

baolam6789

Well-Known Member
Khoai mỳ luộcrồi hay chưa 22k 1 kg luôn à. A có mua củ sống ko e bán 5k thôi khoai ruột vàng