Thảo Luận Kiến Thức Cần Biết Về 3 Điều Khoản Nhóm F Trong Incoterms 2020

Vu Thuy Linh

New Member
Khái niệm INCOTERMS có thể sẽ rất quen thuộc với những ai đã và đang tiếp xúc lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc nắm vững kiến thức về INCOTERMS là rất quan trọng và cần thiết cả trong học tập lẫn sử dụng trong công việc. Bài viết này sẽ khái quát lại khái niệm về INCOTERMS đồng thời giới thiệu những điểm cơ bản của ba điều kiện nhóm F thuộc bộ quy tắc này. Hãy nhấn vào link sau để cũng đi vào tìm hiểu 3 điều khoản nhóm F trong INCOTERMS 2020 .
https://clibme.com/dieu-ban-can-biet-ve-ba-dk-nhom-f-incoterms-2020/