Bảo Lộc Laptop Bảo Lộc (0786471012)

797618

Dell 5420 i5 2520 /ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: 4 200k
Dell 5430 i5 3400 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá : 4 600k
797589
797590

HP 6560 i5 2520 ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6
Giá: 4 200k
HP 6570 i5 3420 / ram 4g/ SSD 128g / màn 15.6
Giá: 4 600k
797591
797592
797593

HP 4540 i5 3440 / ram 4g/ SSD 128g / màn 15.6
Giá: 5 500k
797594
797595

HP 450 G1 i5 4200/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6 nguyên zin
Giá: 6 500k
797574
797575

HP 450 G2 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6
Giá: 6 900k
797576

HP 450 G3 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256/ màn 15.6
Giá: 8 200k
797577

Dell 7240 i5 4300/ ram 4g/ SSD 128g / màn 12.5
Nguyên zin
Giá: 6 000k
Dell 7240 i7 5600/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 6 700k
797596

Dell 7250 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 6 500k
Dell 7250 i7 5600/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 7 200k
797597

Dell 7270 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá: 7 800k
Dell 7270 i7 6600/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá: 8 500k
797598


Dell 7280 i5 7300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 8 800k
Dell 7280 i7 7600/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá: 9 800k ( nếu FHD cảm ứng + thêm)
797599

HP 820 G1 i5 4200/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5
Giá
797600

HP 820 G2 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5
Giá
797601


HP 820 G3 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá
797602
797603

HP 9470m i5 3440 ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Giá 6 300k
HP 9470m i7 3660 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Giá : 6 900k
HP 9480m i5 4200 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Giá: 6 900k
797605
797606

HP 1040 i5 5300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: 8 800k
797609
797610

HP 1040 G3 i5 6300/ ram 8g/SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá 9 900k ( màn cảm ứng + thêm)
797612


HP X360 1030 G2 i7/ ram 16g/ SSD 256g/ màn 13.3/ xoay 360/ FHD cảm ứng nguyên zin
Giá: 14 700k
797613

797614
797615


Quý khách lưu ý giá trên trang có thể thương lượng qua điện thoại!
Nếu thêm ram 8g hay SSD 256g thì + 800k
Bảo hành 1 trong 3 tháng (có thể đổi bất cứ máy nào phù hợp với nhu cầu sử dụng căn cứ vào giá trên trang)
 

Attachments

Last edited:
View attachment 797618
Dell 5420 i5 2520 /ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: 4 200k
Dell 5430 i5 3400 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá : 4 600k
View attachment 797589 View attachment 797590
HP 6560 i5 2520 ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6
Giá: 4 200k
HP 6570 i5 3420 / ram 4g/ SSD 128g / màn 15.6
Giá: 4 600k
View attachment 797591 View attachment 797592 View attachment 797593
HP 4540 i5 3440 / ram 4g/ SSD 128g / màn 15.6
Giá: 5 500k
View attachment 797594 View attachment 797595
HP 450 G1 i5 4200/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6 nguyên zin
Giá: 6 500k
View attachment 797574 View attachment 797575
HP 450 G2 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6
Giá: 6 900k
View attachment 797576
HP 450 G3 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256/ màn 15.6
Giá: 8 200k
View attachment 797577
Dell 7240 i5 4300/ ram 4g/ SSD 128g / màn 12.5
Nguyên zin
Giá: 6 000k
Dell 7240 i7 5600/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 6 700k
View attachment 797596
Dell 7250 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 6 500k
Dell 7250 i7 5600/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 7 200k
View attachment 797597
Dell 7270 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá: 7 800k
Dell 7270 i7 6600/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá: 8 500k
View attachment 797598

Dell 7280 i5 7300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5 nguyên zin
Giá: 8 800k
Dell 7280 i7 7600/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá: 9 800k ( nếu FHD cảm ứng + thêm)
View attachment 797599
HP 820 G1 i5 4200/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5
Giá
View attachment 797600
HP 820 G2 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 12.5
Giá
View attachment 797601

HP 820 G3 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 12.5
Giá
View attachment 797602 View attachment 797603
HP 9470m i5 3440 ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Giá 6 300k
HP 9470m i7 3660 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Giá : 6 900k
HP 9480m i5 4200 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Giá: 6 900k
View attachment 797605 View attachment 797606
HP 1040 i5 5300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: 8 800k
View attachment 797609 View attachment 797610
HP 1040 G3 i5 6300/ ram 8g/SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá 9 900k ( màn cảm ứng + thêm)
View attachment 797612

HP X360 1030 G2 i7/ ram 16g/ SSD 256g/ màn 13.3/ xoay 360/ FHD cảm ứng nguyên zin
Giá: 14 700k
View attachment 797613
View attachment 797614 View attachment 797615

Quý khách lưu ý giá trên trang có thể thương lượng qua điện thoại!
Nếu thêm ram 8g hay SSD 256g thì + 800k
Bảo hành 1 trong 3 tháng (có thể đổi bất cứ máy nào phù hợp với nhu cầu sử dụng căn cứ vào giá trên trang)
Kết bạn zalo với mình nhé shop đang cần mua 1 cái laptop 0333933071