Bảo Lộc Laptop Tường Vân - Gần Chợ Mới Bảo Lộc (0786471012)

Dell 5520 i5 2520 / ram 4g / SSD 128g / màn 15.6 nguyên zin
Giá : 4 500k
Dell 5530 i5 3400 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6 nguyên zin
Giá : 5 000 k
797546

Dell 6420 i5 2520 /ram 4g / SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá : 4 500k
Dell 6430 i5 3400/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá : 4 900k
797547

Dell 5440 i5 4300: ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá : 6 200k

797548
Dell 5450 i5 5300 ram 4g /SSD 128g / màn 14.0
Giá : 6 900k
797552

Dell 5470 i5 6300 /ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: 8 500k

Dell 5480 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: 8 900k
797551

Dell 7450 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá: 7 000k
797553

Dell 7480 i5 7300/ ram 8g/ SSD 256g / màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: 9 500k
797550

Dell 7490 i5 8550/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: 11 500k
797554


Dell XPS 13 9365/ y7/ ram 16g / SSD 256g/ màn 13.3 cảm ứng/ 360 nguyên zin
797555
797556

Dell máy trạm m4800/ i7/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 15.6/ k1100/k2100/k3100
Dell máy trạm m6800 /i7 4820/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 17.0/k2100/k3100
797559

797560
797561
 

Attachments

Last edited: