Bảo Lộc Laptop Tường Vân

Số điện thoại liên hệ

0786471012

Dell 5520 i5 2520 / ram 4g / SSD 128g / màn 15.6 nguyên zin
Giá : LH
Dell 5530 i5 3400 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6 nguyên zin
Giá :
797546
Dell 6420 i5 2520 /ram 4g / SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá LH
Dell 6430 i5 3400/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá :
797547

Dell 5440 i5 4300: ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá : LH

797548
Dell 5450 i5 5300 ram 4g /SSD 128g / màn 14.0
Giá :
797552
Dell 5470 i5 6300 /ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: LH

Dell 5480 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá:
797551
Dell 7450 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá:LH
797553
Dell 7480 i5 7300/ ram 8g/ SSD 256g / màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: LH
797550
Dell 7490 i5 8550/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá:
797554

Dell XPS 13 9365/ y7/ ram 16g / SSD 256g/ màn 13.3 cảm ứng/ 360 nguyên zin
797555 797556
Dell máy trạm m4800/ i7/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 15.6/ k1100/k2100/k3100
Dell máy trạm m6800 /i7 4820/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 17.0/k2100/k3100
797559
797560 797561
 

Ảnh đính kèm

  • CC0CE3FF-CC70-4323-AE6E-CEB1B91B8277.png
    CC0CE3FF-CC70-4323-AE6E-CEB1B91B8277.png
    309.4 KB · Đọc: 227
Last edited:
Dell máy trạm m6800 /i7 4820/ ram 8g/ SSD 256g
Dell 5520 i5 2520 / ram 4g / SSD 128g / màn 15.6 nguyên zin
Giá : 4 500k
Dell 5530 i5 3400 / ram 4g/ SSD 128g/ màn 15.6 nguyên zin
Giá : 5 000 k
View attachment 797546
Dell 6420 i5 2520 /ram 4g / SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá : 4 500k
Dell 6430 i5 3400/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá : 4 900k
View attachment 797547

Dell 5440 i5 4300: ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá : 6 200k

View attachment 797548
Dell 5450 i5 5300 ram 4g /SSD 128g / màn 14.0
Giá : 6 900k
View attachment 797552
Dell 5470 i5 6300 /ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: 8 500k

Dell 5480 i5 6300/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 nguyên zin
Giá: 8 900k
View attachment 797551
Dell 7450 i5 5300/ ram 4g/ SSD 128g/ màn 14.0
Nguyên zin
Giá: 7 000k
View attachment 797553
Dell 7480 i5 7300/ ram 8g/ SSD 256g / màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: 9 500k
View attachment 797550
Dell 7490 i5 8550/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 14.0 FHD nguyên zin
Giá: 11 500k
View attachment 797554

Dell XPS 13 9365/ y7/ ram 16g / SSD 256g/ màn 13.3 cảm ứng/ 360 nguyên zin
View attachment 797555 View attachment 797556
Dell máy trạm m4800/ i7/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 15.6/ k1100/k2100/k3100
Dell máy trạm m6800 /i7 4820/ ram 8g/ SSD 256g/ màn 17.0/k2100/k3100
View attachment 797559
View attachment 797560 View attachment 797561
Dell máy trạm m6800 /i7 4820/ ram 8g/ SSD 256g giá bn vậy
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái