Bảo Lộc Mấy Đẩy Áp Lực + Bơm Hoả Tiễn Còn Mới

Dieptan

New Member
Do mới khoan giếng mới nên dư ra hai món này. Giá ra đi cả 2 là 2tr750. Liên hệ 0974145567
 

Ảnh đính kèm

  • 13FDFBC9-36B8-4757-9D05-73EAF87A24F5.jpeg
    13FDFBC9-36B8-4757-9D05-73EAF87A24F5.jpeg
    261.7 KB · Đọc: 131