Bảo Lộc Máy In Cũ Để Lâu Không Dùng

babeItalia

Well-Known Member
Cái này là máy in 4 liên dành cho công ty. In hóa đơn bán lẻ. Không in giấy A4 nhé