Bảo Lộc Mua Bếp Từ Cũ

Cluster

New Member
Mình cần mua 01 bếp từ cũ, loại phím bấm cảm ứng càng tốt. Ai bán cho mình loại bếp và số điện thoại mình gọi lại. Cảm ơn đã đọc tin.