Bảo Lộc Mua Card Màn Hình Chơi Liên Minh

hptin

Active Member
Còn vga đỏ: HD7870 2GB mạnh ngang 750ti mà giá rẻ hơn. Nguồn mà lực xíu... ít cũng 450w thực và có modul 6 pin