Bảo Lộc Mua Chim Ốc Mít Bổi

Mình cần mua vài con óc mít bổi hoặc chim mới lên mồi. Ai có bán liên hệ Quang sdt 0336973953