Bảo Lâm Mua Đất Trắng Hoặc Cafe Xấu

An Phạm

Member
Cần mua 2 - 3 ha đất trắng hoặc đất trồng café, chè (xấu) gần suối khu vực Lộc Thành - Bảo Lâm.
Xin cảm ơn.
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái