Bảo Lộc Mua Ngan Hoặc Vịt.

Số điện thoại liên hệ

0907059274

Đường Vinh

Active Member
Tôi cần mua một số Ngan hoặc Vịt khoảng 1kg trở lại.
Ai có liên lạc nhé. 0907059274.
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái