Bảo Lộc Mua Ớt Xanh

ngocngocbl85

New Member
Mua ớt xiêm xanh. Không sịt thuốc. Hái trong ngày. Sạch lá. Cuống không bị đen. Mình mua ở Bảo Lộc. Bảo Lâm Ai có thì nhắn mình nha. Thanks các bạn nhiêgu.