Bảo Lâm Mua sim đầu số mới vinaphone 088...

honnn

Member
0888 đầu số Đại Phát. Dám khác biệt!

VINAPHONE
Sim trả trước
0888.52.1379
0888.19.2379
0888.51.57.59

0888.110.116
0888.566.558
0888.907.789
0888.183.188
0888.571.579
0888.568.968
0888.177.199
0888.577.599
0888.196.199
0888.133.177
0888.511.566
0888.500.566
0888.122.166

Call Hơn: 0949 44 9999
45C Nguyễn Văn Cừ, Lộc Sơn, Bảo Lộc
 

honnn

Member
0888 VINAPHONE
Sim trả trước

0888.110.116 = 1,5tr
0888.566.558 = 1,9tr
0888.907.789 = 3
0888.183.188 = 3
0888.571.579 = 2
0888.568.968 = 4
0888.177.199 = 4
0888.577.599 = 3,8
0888.196.199 = 2,3
0888.133.177 = 2,2
0888.511.566 = 2,2
0888.500.566 = 1,9
0888.122.166 = 2,2
0888.139.839 = 3,5

Call Hơn: 0949 44 9999
45C Nguyễn Văn Cừ, Lộc Sơn, Bảo Lộc
 
Last edited: