Bảo Lộc Mua Xe Siruss

Mình cần mua xe siruss tầm 10t đổ lại hoặc hơn xíu anh em ai có thì để lại xđt và hình ảnh cụ thể mình sẽ LL sau tks