Bảo Lộc Nguồn 9V, 12V.

kietrose

Well-Known Member
Nguồn 12v nhìn cục nhỏ nhỉ, không biết có dùng được cho organ ko ah. Mình cũng đang kiếm