Bảo Lộc Nhận Đóng Pin Máy Khoan Bắt Vít Pin..

E nhận đóng pin các loại máy khoan . Bắt vít . Cưa ...sử dụng pin . Độ chế pin đèn pin máy hút bụi các thiết bị sử dụng pin....
Nhận sửa chữa các loại máy khoan bắt vít pin..
Pin đóng mới hoàn toàn bao gồm mạch mới bảo hành 3 tháng.
Pin đóng mới mạch của khách bảo hành 1 tg
950581
950582
950583
950584

Ae có nhu cầu liên hệ Hoàng sdt 0906100991
Dc140 hồ tùng mậu. Ngay quán cơm chay.
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái