Bảo Lộc Nhận Giữ Trẻ Thứ Bảy- Chủ Nhật.

Mon&Min

Member
THÔNG BÁO
Gửi phụ huynh trong địa bàn bảo Lộc, Cô và gia đình đã chuyển về địa chỉ:150- 1/5- P. Blao.
Cô vẫn tiếp tục nhận giữ các bé gia đình không có người trông và chăm sóc có nhu cầu gửi ngày thứ bảy- Chủ nhật.
Cô nhận giữ bé ở đêm khi Ba mẹ đi công tác, đi trực đêm.
Phụ huynh có nhu cầu mời đến địa chỉ:150- 1/5- P. Blao- TP. Bảo Lộc. Hoăc Liên hệ Cô Gấm ĐT: 02633990078. Để biết thêm các chi tiết cụ thể khi gửi bé.