Di Linh Nhận hướng dẫn kế toán

Nhận hướng dẫn kế toán Excel cho tất cả học viên. Làm phần mềm Excel, phần mềm Misa. Lập báo cáo tài chính, thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế. In sổ sách, lọc phiếu thu, phiếu chi bằng Excel... liên hê: 0985 035 065 ( gặp Thúy)
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái