Bảo Lộc Nhận Khoan Giếng Và Khảo Sát

nhận khoan giếng công nghiệp, giếng tưới vườn, giếng sinh hoat gia đình. khoan khảo sát, tiếp địa.
sửa chữa giếng khoan, trục vớt máy bơm bị kẹt giếng khoan và lắp đặt máy bơm nước