Toàn Quốc Những Điều Cần Phải Ghi Nhớ Khi Sử Dụng Concatenate Trong Excel

Số điện thoại liên hệ

0374557611

Để đảm bảo rằng các công thức của hàm CONCATENATE trong Excel của bạn luôn mang lại kết quả chính xác, hãy nhớ các quy tắc đơn giản sau đây:
  • Hàm CONCATENATE sẽ yêu cầu ít nhất một “text” đối số để làm việc.
  • Trong một công thức của hàm CONCATENATE, bạn có thể nối ghép lên tới 255 chuỗi, tổng cộng là 8,192 ký tự.
  • Kết quả của hàm CONCATENATE luôn luôn là một chuỗi văn bản nào đó, ngay cả khi tất cả các giá trị nguồn là các con số.
  • Hàm CONCATENATE không nhận biết các mảng. Mỗi tham chiếu ô thì bạn phải liệt kê riêng. Ví dụ như, bạn nên viết =CONCATENATE(A1, A2, A3) thay vì =CONCATENATE(A1:A3).
  • Nếu ít nhất một trong các đối số của hàm CONCATENATE không hợp lệ, thì công thức sẽ trả về lỗi #VALUE!.
    ham-concatenate-trong-excel.png
 
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái